O fundacji

Zmieniamy świat
na lepszy.

Fundacja prowadzi szereg działań społecznie użytecznych, do których należy głównie szeroko rozumiana praca na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie sportowców i osób związanych z kulturą fizyczną. Niesiemy pomoc ofiarom wypadków, którym samodzielne funkcjonowanie sprawia wiele trudności. Ta część działań charytatywnych wypływa z naszej potrzeby serca. Pomagamy tym, którzy sami nie dają rady. Wspieramy ludzi, którzy całe życie poświęcili ciężkim treningom i włożyli duży wysiłek, by osiągnąć sukces. Stając na podium, ściągają wzrok tłumów, ulegając wypadkom, często pozostają sami na polu walki.

Chcemy również kształtować charaktery młodych ludzi i zachęć ich do pomocy osobom potrzebującym. Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe, wolontariat oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu to działania, poprzez które chcemy zbudować społeczność młodych, anielskich serc. Razem możemy więcej!

Fundacja prowadzi szereg działań społecznie użytecznych, do których należy głównie szeroko rozumiana praca na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie sportowców i osób związanych z kulturą fizyczną. Niesiemy pomoc ofiarom wypadków, którym samodzielne funkcjonowanie sprawia wiele trudności. Ta część działań charytatywnych wypływa z naszej potrzeby serca. Pomagamy tym, którzy sami nie dają rady. Wspieramy ludzi, którzy całe życie poświęcili ciężkim treningom i włożyli duży wysiłek, by osiągnąć sukces. Stając na podium, ściągają wzrok tłumów, ulegając wypadkom, często pozostają sami na polu walki.

Chcemy również kształtować charaktery młodych ludzi i zachęć ich do pomocy osobom potrzebującym. Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zajęcia sportowe, wolontariat oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu to działania, poprzez które chcemy zbudować społeczność młodych, anielskich serc. Razem możemy więcej!

helping hand with the sky background

Pomagamy
sportowcom i niepełnosprawnym

Fundacja „Anielskie Serce” została założona, by nieść pomoc tym, którzy napotykają wszelkiego rodzaju problemy i trudności w życiu codziennym. Szczególnie bliski jest nam los sportowców i osób, które codziennie zmagają się ze swoją niepełnosprawnością.

Aktywizujemy dzieci i młodzież

Chcemy zaszczepić w młodych ludziach chęć do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zarazić ich pasją do sportu i nauczyć zdrowych zasad współpracy i współzawodnictwa.

Przekaż dotację

lub dołącz do wolontariuszy

Anielskiego Serca

Konto do wpłat: 34 1600 1462 1853 2494 9000 0001

Tytuł przelewu: Darowizna działania statutowe Fundacja Anielskie Serce

Kochani Darczyńcy!: 
chcąc skorzystać z odliczenia darowizny od dochodu, należy bezpośrednio dokonać wpłaty na rachunek bankowy inne formy z racji przekazywania środków przez pośrednika, mimo że również wpływają na konto Fundacji, nie zawsze są przez urzędy traktowane jako darowizna, którą można odliczyć. 


Dane banku: BNP Paribas Bank Polska S.A., Oddział w Szczecinie
ul. Rydla 52, 70-783 Szczecin, Polska

Chcę pomóc